Strelska družina FRANC LEŠNIK - VUK je bila ustanovljena 1948. leta in je najstarejša strelska družina v Mariboru. Ime je povzela po aktivistu in borcu našega kraja Francu Lešniku  - VUKU, kateri je padel junaške smrti v trenutku, ko je reševal svoje tovariše.
Toda strelstvo v Hotinji vasi ima tradicijo že iz pred vojnih časov, kar je bil verjetno vzrok, da so takratni pristaši strelskega športa tako hitro ustanovili strelsko družino, za kar so jim sedanji člani zelo hvaležni. Vendar je delovanje strelske družine precej nihalo, tako da lahko razdelimo delovanje SD na štiri obdobja.

OBDOBJE 1948 – 1958
V tem obdobju se je treniralo in tekmovalo z vojaškim orožjem v gramozni jami.OBDOBJE 1958 – 1969
V tem obdobju je bilo zgrajeno pokrito strelišče za zračno puško in je eno najplodovitejših v delovanju SD. Družina je v tem obdobju razvila svoj društveni prapor. Po smrti takratnega predsednika je nastalo določeno zatišje.

OBDOBJE 1969 – 1991
Ponovno je družina zaživela 1976. leta. Takratni predsednik je uspel ponovno pritegniti prijatelje strelanja, jih usmeriti, tako da beležimo v tem obdobju ogromen korak naprej na vseh področjih. Po krajših pripravah so člani 1981. leta s 5316 urami prostovoljnega dela, finančno pomočjo STKS Maribor, OŠTO Maribor in številnimi krajani uspeli zgraditi nov dom z ustreznimi prostori in avtomatskim streliščem.
To je dalo ustrezne pogoje za vadbo in za doseganje zelo dobrih tekmovalnih rezultatov. Velik poudarek smo dali opremi ( puške, suknjiči, rokavice in drugo ) in vzgoji kadrov.

Tekmovalni rezultati, ki jih posamezniki in ekipe dosegajo na občinskih, regijskih, republiških in državnih prvenstvih so v ponos celotnemu kraju v katerem deluje naša družina. Družina ima 4 mojstre strelce in celo vrsto odličnih strelcev. Naša družina je bila občinski, regijski in republiški prvak in to v konkurenci pionirjev, kadetov, mladincev in članov. Največji uspeh je uvrstitev mladinke in pionirja na 6. oz. 5. mesto na državnem prvenstvu bivše SFRJ.

Družina je zraven naštetih priznanj prejela ob svoji 35. letnici najvišje priznanje v telesni kulturi Maribora, plaketo MIRANA CIZLJA. Prav tako je predlagana za državno odlikovanje. Če bi hoteli našteti vse uspehe, katere smo dosegali na tekmovalnem in organizacijskem področju bi nam zmanjkalo prostora. Omeniti je potrebno le še tradicionalno tekmovanje za Vukov memorial, na katerem so do takrat nastopale vse najboljše ekipe in Slovenije, Hrvaške in Bosne in Hercegovine. Za konec tega obdobja je pomembno tudi, da se zahvalimo za zaupanje in čast, da je lahko naša družina izvedla in organizirala državno prvenstvo Jugoslavije 1983. leta, zahvaliti se je potrebno tukaj tudi vsem tistim, ki so s svojimi prispevki omogočili izvedbo tako množičnega tekmovanja.

 Copyrights © SD Franc Lešnik - vuk - sponzor